Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Tietosuojaseloste

Sampo Oyj (”Sampo”) on sitoutunut suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme

i. mitä tietoa keräämme sivuston käyttäjistä;
ii. mikä on tietojen käsittelyn tarkoitus;
iii. millaisia evästekäytäntöjä käytämme sivustolla;
iv. miten luovutamme tietoja kolmansille osapuolille; ja
v. millaiset ovat sivuston käyttöehdot ja käyttäjän oikeudet.

Tietojen kerääminen ja käsittely

Mitä tietoja keräämme ja miten?

Keräämme tietoja sivustomme käyttäjistä evästeiden avulla (eritelty tarkemmin jäljempänä) sivuston käytön yhteydessä. Keräämämme tiedot eivät ole henkilötietoja. Tällä sivustolla ei ole kävijäseurantaa.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoitus on käyttäjäkohtainen sivuston personointi evästeiden avulla.

Evästeiden avulla tietoja kerätään siis vain personointiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää. Evästeiden käytön voi estää milloin tahansa noudattamalla jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa annettavia ohjeita selainasetusten muuttamiseksi.

Sammon toimialana on harjoittaa sijoitustoimintaa sekä huolehtia konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä. Sivuston käyttäjien tietoja ei siten kerätä asiakassuhteiden hoitamiseen tai markkinointitarkoituksiin, eikä niitä myöskään luovuteta tytäryhtiöille.

Evästekäytännöt

Evästeet ja niiden käyttö

Sivustot käyttävät evästeitä (cookie) parantaakseen sivuston käyttökokemusta mahdollistamalla tehokkaan selaamisen ja omien valintojen tallentamisen. Eväste muistaa käyttäjän ja voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivuston palvelin lähettää käyttäjän laitteelle sen tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Vain evästeen tallentanut palvelin voi käsitellä tai lukea evästeen sisältöä. Evästeiden avulla kerättäviä tietoja ovat muun muassa:

  • sivustolla näytetyt ilmoitukset (evästeilmoitus, vanhentunut selain -ilmoitus) ja
  • tehdyt personointivalinnat (onko toiminnallisuus päällä vai pois päältä).

Tietojen avulla ei voida yksilöidä käyttäjää, eivätkä evästeet mahdollista käyttäjän käyttämällä laitteella sijaitsevien tietojen tarkastelua. Sampo ei luovuta evästeiden avulla kerättäviä tietoja kolmansille osapuolille.

Evästeiden hallinta

Käyttäjä voi estää kaikki evästeet tai osan niistä selainasetuksia muuttamalla. Käyttäjä voi myös poistaa jo tallennetut evästeet, mutta se saattaa johtaa joidenkin sivuston toimintojen toimimattomuuteen. Vaihtoehtoisesti selainasetuksia voi muuttaa siten, että selain ilmoittaa lähetettävistä evästeistä.

Yleisimpien selainten evästeasetusten muuttaminen:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

Selainten käyttöön liittyvät ohjeistukset löytyvät yleensä selaimen valikosta.

Kolmansien osapuolten evästeet

Sivustolla on käytössä kolmansien osapuolten, kuten sosiaalisen median palveluntarjoajien tarjoamia sisältöjä ja palveluita. Sampo ei kontrolloi näiden sisältöjen ja palveluiden mahdollisesti käyttämiä evästeitä. Kukin palveluntarjoaja voi kerätä tietoja kävijöistä voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii tällöin palveluntarjoaja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sampo voi luovuttaa keräämiään tietoja mahdollisille alihankkijoille sekä viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, josta yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedosta.

Sivuston käyttöehdot

Käyttäessään sivustoa käyttäjä hyväksyy sivuston käyttöehdot.

Käyttöehdot

Sivuston käyttäjän oikeudet

Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää.

Sivuston käyttäjällä on kuitenkin Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) nojalla oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus tietyissä tilanteissa vaatia tietojen poistoa, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen, ja muutoinkin oikeus turvautua kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastuspyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Tarkastuspyynnön tekijän nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
  • Ajanjakso, jonka ajalta tiedot halutaan tarkastaa;
  • Kopio tarkastuspyynnön tekijän ajokortista, passista tai viranomaisen myöntämästä virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna alla kohdassa Yhteydenotot mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti.

Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun käyttäjä edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Yhteydenotot

Kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Sampo Oyj. Tähän tietosuojaselosteeseen, rekisterinpitoon ja tietojen käsittelyyn sekä omien tietojen tarkastamiseen liittyvät tiedustelut tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen privacy(at)sampo.fi tai postitse osoitteeseen:

Sampo Oyj / Lakiasiat
Fabianinkatu 27
00100 Helsinki

Selosteen päivittäminen

Sampo varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano