Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernirakenteen muutokset

Sampo-konsernin rakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2014.

Henkivakuutusliiketoiminnassa uudistettiin yhtiörakennetta jakamalla Mandatum Lifen konsernirakenne Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ohella viiteen tytäryhtiöön. Yhtiörakenteen muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön strategiaan, johtamiseen tai toimintatapoihin.

Henkivakuutusyhtiö koostuu myyntiyksiköstä ja muista vakuutusyhtiölain määräämistä tukitoiminnoista. Uudet tytäryhtiöt ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy ja Mandatum Life Fund Management S.A. Innova Henkilöstörahasto ja Eläkepalvelut Oy sekä Mandatum Life Insurance Baltic SE jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano