Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Hyvä vuosi heikosta talouskasvusta huolimatta

Sampo menestyi erittäin hyvin vuonna 2014 heikosta talouskasvusta, matalista koroista ja lisääntyvästä sääntelystä huolimatta. Valitettavasti samaa ei voi sanoa koko Euroopasta.

Euroopan nykymallilla tuskin on menestysmahdollisuuksia globaalissa maailmantaloudessa. Sen viimeaikaiset näytöt eivät yksinkertaisesti vakuuta: Euroalueen työttömyysaste on keskimäärin 12 prosenttia ja nuorisotyöttömyys puolestaan noin 23 prosentissa. Kaiken huipuksi euromaat ovat viiden viime vuoden aikana kasvattaneet velkataakkaansa yli 1 000 miljardilla eurolla. Poliitikot ovat tarjonneet ongelmiin ratkaisuksi verojen korotuksia sekä sääntelyn lisäämistä. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että ongelmissa rypevät euromaat nousisivat jaloilleen verotusta kiristämällä.

Eurooppa on ajautunut kahtia jakautuneeseen tilanteeseen: Talouskasvu on erittäin heikkoa samaan aikaan, kun useita varallisuuseriä uhkaa yliarvostus. Euroalueen julkisen sektorin velka on kasvanut nopeasti ja valtioiden joukkovelkakirjoja on laskettu liikkeelle yhteensä jo noin 4 700 miljardin euron arvosta. Tästä määrästä yli 25:tä prosenttia noteerataan tällä hetkellä negatiivisilla koroilla. Nämä valtioiden velkapaperit on toisaalta määritelty nykyisen säännöstökehikon mukaan riskittömiksi, jolloin niitä vastaan ei finanssialan yrityksissä sitoudu pääomia. Tämä on hyvin kummallinen ja kestämätön tilanne. Meno ei voi jatkua tällaisena.

Sampo aikoo olla kannattava ja menestyä myös epätavallisina aikoina poliittisen päätöksenteon aikaansaamista toimintaympäristön haasteista huolimatta. Sampo menestyi erittäin hyvin vuonna 2014, vaikka talouskasvua tuli heikosti, korot olivat matalia ja sääntelyn määrä vain lisääntyi.

Sammon osakekurssi ylsi helmikuussa 2015 kaikkien aikojen korkeimpaan noteeraukseensa. Kyse on riskin karttamisesta. Sijoittajat suosivat erittäin matalan korkotason vallitessa turvalliseksi katsomiaan joukkolainan kaltaisia osakkeita. Sammon osake on tarjonnut sijoittajille vakaan ja ennakoitavissa olevan tuloskehityksen sekä hyvän osinkotuoton sijoitetun pääoman korkeaan tuottoon ja Sammon vahvaan markkina-asemaan perustuen.

Ifillä erinomainen vuosi

Toimintaympäristön haasteista huolimatta vahinkovakuutusliiketoimintamme ylsi kaikkien aikojen parhaaseen tulokseen ennen veroja ja historiansa parhaaseen yhdistettyyn kulusuhteeseen. Ifin tulos ennen veroja oli 931 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde 87,7 prosenttia. Menestys perustuu Ifin jo useita vuosia hiomaan pohjoismaiseen toimintamalliin ja edelläkävijyyteen internet- ja puhelinpalvelujen kehittämisessä.

Suotuisa sää säästi kaikeksi onneksi asiakkaamme suurilta vahingoilta Pohjoismaissa vuonna 2014 ja edesauttoi siten vahinkosuhteen hyvää kehitystä. Joskus menestykseen tarvitaan myös hiukan onnea.

Ifin Topdanmark-omistus on nyt yli 30 prosenttia yhtiön osakekannasta. 320 miljoonalla eurolla hankittu omistus oli vuoden 2014 lopulla kasvanut jo 830 miljoonan euron arvoiseksi.

Nordealta osinkoa yli 500 miljoonaa euroa

Nordean neljännen kvartaalin ja koko vuoden 2014 liikevoitto olivat sen historian parhaat. Merkille pantavaa oli myös Nordean hoidossa olevan varallisuuden voimakas kasvu. Nordealle hoidettavaksi annettu varallisuus ylsi uuteen ennätykseen kasvaessaan yhteensä 262 miljardiin euroon.

Sampo on Nordean suurimpana omistajana kantanut omistajavastuuta osallistumalla aktiivisesti pankin hallitustyöskentelyyn ja tehnyt määrätietoista työtä pankin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Nordean hallitus on esittänyt osingon nostamista keväällä 2015 edellisestä vuodesta 44 prosenttia.

Mandatum Life keskittyi sijoitussidonnaisiin vakuutustuotteisiin

Korkojen alentuminen entisestään ei estänyt uusien ennätyksien tekoa myöskään Mandatum Lifessa vuonna 2014: Sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen korkeimmaksi ja oli 961 miljoonaa euroa. Lisäksi kustannusliikkeen tulos oli parempi kuin koskaan. Mandatum Lifen varainhoidon yksikön myyntiponnistelut sujuivat hyvin ja yhteistyö Danske Bankin kanssa osoittautui menestyksekkääksi. Dansken myynnin kasvu oli erityisen voimakasta vuoden 2014 lopulla.

Mandatum Lifen vakuutuskanta kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Kasvua edisti se, että Suomi-yhtiön 1,3 miljardin euron suuruisen ryhmäeläkevakuutuskannan siirto Mandatum Lifeen toteutui vuoden 2014 lopussa.

Kaikkien aikojen korkein osinko

Sammon hallitus on esittänyt osakkeenomistajalle osinkoa jaettavaksi 1,95 euroa osakkeelta. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on yli miljardi euroa. Kyseessä on kuudes peräkkäinen kevät, jolloin Sampo nostaa osinkoaan. Sampo on selvästi vakaata osinkotuottoa tarjoava osake.

Lopuksi haluan kiittää koko henkilöstöämme siitä, että sen ansiosta omistaja-arvon kasvattaminen on ollut mahdollista jälleen kerran. Samalla haluan esittää kiitokseni myös asiakkaillemme – joista monet ovat osakkeenomistajiamme – Sampoa kohtaan osoitetusta luottamuksesta.

Aiomme vuonna 2015 jatkaa valitsemallamme polulla ja – erityisesti – toteuttaa lupauksemme omistaja-arvon luomisesta osakkeenomistajillemme.

Kari Stadigh
Konsernijohtaja

Muistiinpano
Lisää muistiinpano