Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Omistusyhteisö

Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2014 noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Tulos Omistusyhteisö, 2014
Tulos
Omistusyhteisö, 2014
Milj. € 2014 2013 Muutos, %
Sijoitustoiminnan nettotuotot 29 26 10
Liiketoiminnan muut tuotot 15 15 0
Henkilöstökulut -20 -23 -15
Liiketoiminnan muut kulut -12 -11 9
Rahoituskulut -23 -51 -56
Osuus osakkuusyritysten voitosta 680 635 7
Tulos ennen veroja 669 589 14
Muutos
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 57 53 4

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 669 miljoonaa euroa (589), josta 680 miljoonaa euroa (635) tuli Nordean vuoden 2014 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki -12 miljoonan euron tuloksen (-45). Rahoituskulut alenivat merkittävästi juoksevien velanhoitokustannusten alennuttua ennen koronvaihtosopimuksia 0,50 prosenttiyksikköä ja Ruotsin kruunun heikkenemisen alentaessa velan markkina-arvoa.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 7,1 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo oli joulukuun 2014 lopussa 8,3 miljardia euroa eli 9,68 euroa osaketta kohti. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano