Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi hieman. Osakkeenomistajia oli 31.12.2014 kaikkiaan 82 817 (82 092). Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä oli 1,3 prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus nousi 59,84 prosenttiin (56,79) osakemäärästä ja 59,33 prosenttiin äänistä (56,31).

Osakkeenomistajat Sampo Oyj, 31.12.2014
A- ja B-sarjat Osakkeiden lukumäärä Osakkeista, % Äänistä, %
Solidium Oy 66 657 360 11,90 11,80
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 35 548 420 6,35 6,29
Wahlroos Björn 11 763 986 2,10 2,08
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 736 614 1,02 1,02
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva *) 5 000 000 0,89 1,74
Valtion Eläkerahasto 3 960 000 0,71 0,70
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 730 000 0,49 0,48
Schweizerische Nationalbank 2 631 974 0,47 0,47
Sijoitusrahasto Nordea Fennia 1 790 000 0,32 0,32
Kuntien eläkevakuutus 1 687 952 0,30 0,30
Svenska litteratursällskapet i Finland 1 605 800 0,29 0,28
Folketrygdfondet 1 537 302 0,27 0,27
ODIN Norden c/o ODIN Forvaltning AS 1 070 403 0,19 0,19
OP-Delta -sijoitusrahasto 910 000 0,16 0,16
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Hgin sivukonttori 900 000 0,16 0,16
Sigrid Juséliuksen Säätiö 876 400 0,16 0,16
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 862 500 0,15 0,15
Oslo pensjonsforsikring AS 752 000 0,13 0,13
OP-Focus-erikoissijoitusrahasto 663 995 0,12 0,12
Nordea Nordenfonden 639 564 0,11 0,11
Hallintarekisteröidyt yhteensä 327 807 185 58,54 58,04
Muut yhteensä 84 868 545 15,16 15,03
Yhteensä 560 000 000 100,00 100,00
*) A-sarjan osakkeita 3 800 000 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl.
Osakeomistus sektoreittain Sampo Oyj (A- ja B-sarjojen osakkeet), 31.12.2014
Sektori Osakkeita yhteensä %
Ulkomaiset ja hallintarekisteröityneet 335 102 340 59,84
Yritykset 77 371 262 13,82
Kotitaloudet 60 300 447 10,77
Julkisyhteisöt 51 729 250 9,24
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 16 098 236 2,87
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 358 205 2,21
Yhteistilillä 7 040 260 1,26
Yhteensä 560 000 000 100,00

Sampo Oyj vastaanotti 19. toukokuuta 2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (veronro 32-0174421) omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 19. toukokuuta 2014 noussut yli viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Blackrockin omistusosuus oli 5,08 prosenttia osakemäärästä ja 5,03 prosenttia äänistä.

Oheisessa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän Sampo-omistukset. Vuoden 2014 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 11 924 379 (11 920 709) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänistä oli 2,1 prosenttia (2,1).

Sammon johtoryhmän ja heidän lähipiirinsä omistuksessa oli suoraan tai epäsuorasti 793 741 (733 626) osaketta, mikä oli 0,1 prosenttia (0,1) osakemäärästä ja äänistä.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Sampo Oyj, 31.12.2014 ja 31.12.2013
Hallitus 31.12.2014 31.12.2013
Wahlroos 11 863 986 11 863 141
Vuoria 36 477 35 804
Brunila 8 406 9 059
Fagerholm 1 254 679
Grate Axén 3 747 3 061
Mattila 4 287 3 796
Palin-Lehtinen 3 975 3 479
Sørlie 2 247 1 690
Yhteensä 11 924 379 11 920 709
Hallituksen omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 2,1 % 2,1 %
Hallituksen äänimäärä, % 2,1 % 2,1 %
Johtoryhmä 31.12.2014 31.12.2013
Stadigh 285 693 268 711
Alsaker 10 380 -
Johansson 57 013 58 986
Lapveteläinen 246 137 239 132
Magnusson 22 037 22 154
Martinsen 30 800 25 688
Niemisvirta 58 404 52 248
Thorsrud 29 554 23 628
Vuorinen 21 662 16 085
Wennerklint 32 061 26 994
Yhteensä 793 741 733 626
Johtoryhmän omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 0,1 % 0,1 %
Johtoryhmän äänimäärä, % 0,1 % 0,1 %
Muistiinpano
Lisää muistiinpano