Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkilöstöasiat Mandatum Lifessa

Vuoden 2014 keskeisiä teemoja Mandatum Lifessä olivat toiminnan tehokkuuden parantaminen ja osaamisen kehittäminen vastaamaan markkinoiden tarpeita. Yhtiössä onnistuttiin saavuttamaan tehostamiselle asetetut tavoitteet muun muassa toimintojen keskittämisen avulla. Myyntiä tukemaan perustettiin uusi yksikkö varmistamaan kaikkien myyntikanavien yhdenmukainen ja korkealaatuinen toiminta niin myynnin projekteissa kuin myyntikampanjoissakin.

Muutoksia yhtiörakenteessa

Mandatum Life perusti Suomeen kaksi uutta tytäryhtiötä, Mandatum Life Palvelut Oy:n ja Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n 1.5.2014 alkaen. Muutoksen yhteydessä 300 tukipalveluiden ja salkunhoidon työntekijää siirtyi työskentelemään uusiin yhtiöihin. Yhtiörakenteen muutoksesta huolimatta Mandatum Lifen tavoitteena on yhdenmukaisen työskentelykulttuurin edistäminen yhteisten toiminta-arvojen mukaisesti yhtenä joukkueena. Yhdenmukaista työskentelykulttuuria on tuettu yhteisillä esimiesvalmennusohjelmilla.

Henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen

Mandatum Lifessa kehitetään henkilöstön osaamista liiketoiminnan avainalueilla tavoitteena tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Yhtiön menestyksen kannalta on tärkeää, että henkilöstö on motivoitunutta ja hyvinvoivaa. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain Great Place to Work -tutkimuksen avulla. Vuoden 2014 tutkimuksessa Mandatum Life sijoittui Suomen 30 parhaan työpaikan joukkoon.

Henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla ja jopa noussut edellisvuodesta. Marraskuussa 2014 toteutetussa työilmapiiritutkimuksessa kokonaisuustyytyväisyys oli 80 prosenttia (76). Kaikkiaan 88 prosenttia vastaajista (81) piti Mandatum Lifea erittäin hyvänä työpaikkana. Henkilöstötyytyväisyydestä kertoo myös korkea vastausprosentti 91 prosenttia.

 

Henkilöstön rakenne

Henkilöstö maittain FTE Mandatum Life, 2013–2014
31.12.2014 31.12.2013
Suomi 413 408
Viro 36 42
Liettua 36 40
Latvia 24 30
Yhteensä 509 520
Henkilöstön ikärakenne Suomessa Mandatum Life, 2014

 

Henkilöstön sukupuolijakauma Suomessa (esimiehet ja koko henkilöstö) Mandatum Life, 2014
%

Mandatum Lifen koko henkilöstön sukupuolijakauma on tasapuolinen. Esimiehistä naisia on kuitenkin enemmistö, 65 prosenttia.

Henkilöstön vaihtuvuus ja sairaspoissaolot

Vuonna 2014 henkilöstön vaihtuvuus Suomessa pieneni edellisvuoden 10 prosentista 6 prosenttiin*).

Mandatum Lifessa on määrätietoisesti kehitetty työterveyshuollon toimintaa ja ennaltaehkäiseviä työhyvinvoinnin toimenpiteitä. Näin on onnistuttu vähentämään sairauspoissaolojen määrää vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2014 sairauspoissaoloprosentti Suomessa oli 2,7 prosenttia**). Työkyvyttömyyseläkemaksuluokka on niin ikään pienentynyt kuudesta kahteen.

*) Vuoden 2013 vertailuluvut muutettu vastaamaan Mandatum Lifen päivitettyjä raportointistandardeja.
**) Tilastotiedot sairauspoissaoloista perustuvat Mandatum Lifen sisäisiin raportointistandardeihin, joten ne voivat poiketa paikallisesti julkaistuista tilastotiedoista.

Lue lisää Mandatum Lifen henkilöstöstä yritysvastuusivulta.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano