Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Nordea

Toimintaympäristö oli haasteellinen vuonna 2014. Talouskasvu oli hidasta ja korot matalia. Lisäksi geopoliittiset jännitteet lisääntyivät. Vastatuulesta huolimatta Nordean tulos oli vahva: tuotot pysyivät vakaina, kulut pienenivät ja luottojen laatu parani. Toimintaympäristön haasteet liittyvät kansainvälistä talouskasvua koskevien odotusten heikentymiseen, mikä vaikuttaa myös Pohjoismaiden vientipainotteisiin talouksiin.

Nordea
Vuosikertomus 2014 (englanniksi)

Lataa

Nordea sai vuonna 2014 edelleen lisää asiakkaita asiakasohjelmiin ja runsaasti uutta varallisuutta hoidettavakseen. Hoidossa olevan varallisuuden määrä saavutti 250 miljardin euron virstanpylvään. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta tuotot pysyivät vakaina nettomääräisten palkkiotuottojen hyvän kehityksen ansiosta. Nordea on aikataulussa kustannussäästötavoitteiden saavuttamisessa. Luottojen laatu parani edelleen, ja luottotappioiden määrä on 10 vuoden keskiarvon alapuolella.

Nordea vahvisti jälleen asemaansa yhtenä maailman turvallisimmista pankeista, kun se laski liikkeeseen kaksi ensisijaiseen lisäpääomaan luettavaa lainaa. Niiden yhteismäärä oli 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja niiden kuponkikorko oli matalampi kuin markkinoilla aiemmin liikkeeseen lasketuissa vastaavissa dollarimääräisissä instrumenteissa. Järjestely paransi Nordean ensisijaisen pääoman suhdetta riskipainotettuihin eriin 0,75 prosenttiyksikköä. Vakavaraisuussuhde on nyt yli 20 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi 1,8 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin.

Tulevaisuuden pankkitoimintamalli

Asiakkaat käyttävät yhä useammin verkko- ja mobiilipankkia pankkiasioinnissaan. Kun lisäksi sääntely lisääntyy, koko pankkitoiminta on murroksessa.

Nordean kaikissa osissa on käynnissä prosessien yksinkertaistaminen, jotta asiakkaille voidaan jatkossa tarjota entistä yksilöllisempiä ja helppokäyttöisempiä palveluja. Osana tätä prosessia Nordea rakentaa uudet peruspankki- ja maksuliikejärjestelmät. Näin lisätään joustavuutta, hyödynnetään mittakaavaetuja ja pidetään toiminta kestävällä tasolla.

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordea ”tekee sen mahdolliseksi” – se auttaa asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 700 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano

Nordea
Vuosikertomus 2014 (englanniksi)

Lataa