Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu

Sampo-konsernin yritysvastuutoiminta keskittyy tytäryhtiöihin, jotka vastaavat asiakassuhteista ja joissa työskentelee 99 prosenttia henkilöstöstä.

Konsernin tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen ja Henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen toiminnat poikkeavat toisistaan huomattavasti ja siksi myös niiden yritysvastuuaktiviteetit ovat suurelta osin erilaisia. Näin ollen tytäryhtiöt ovat itsenäisesti huolehtineet yritysvastuuta edistävistä toimenpiteistä ja yritysvastuuraportoinnista. Uusien raportointivaatimusten voimaantuloon valmistautuessa Sampo on kuitenkin käynnistänyt ei-taloudellisten seikkojen raportointia koskevan konsernitasoisen hankkeen.

Yritysvastuu Ifissä

Yritysvastuu Mandatum Lifessa

Muistiinpano
Lisää muistiinpano