Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Varsinainen yhtiökokous

Sampo Oyj:n 24.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2013 osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen kaikki kahdeksan jäsentä, jotka ovat Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Per Sørlie, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anne Brunila (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Sørlie.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2015 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut. Hallituksen palkkiot ovat säilyneet muuttumattomina vuodesta 2008 lähtien.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano