Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Milj. e Liite 1-12/2014 1-12/2013
Vakuutusmaksutulo 1 8 5 544 5 618
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 10 18 898 942
Liiketoiminnan muut tuotot 32 31
Korvaukset 3 8 -3 771 -3 677
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 4 -489 -697
Henkilöstökulut 5 -603 -634
Liiketoiminnan muut kulut 6 8 -558 -543
Rahoituskulut 10 -29 -58
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 14 735 686
Tilikauden voitto ennen veroja 1 759 1 668
Verot 21 22 23 -220 -216
Tilikauden voitto 1 540 1 452
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 23 24
Muuntoerot -174 -153
Myytävissä olevat rahoitusvarat 72 233
Rahavirtasuojaukset - -0
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -168 -70
Verot -15 -22
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -285 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -101 -21
Verot 26 7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -76 -14
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 179 1 425
Osakekohtainen tulos (eur) 9 2,75 2,59
Muistiinpano
Lisää muistiinpano