Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkivakuutus­toiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Liikekustannussuhde, %
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
+ korvausten selvittelykulut x 100 %
kuormitustulo
Vakavaraisuuspääoma (IFRS)
+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
± sijoitusten arvostuserot
- aineettomat hyödykkeet
+ pääomalainat
- lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot
(sis. käyvän arvon rahaston sekä voittovarojen laskennalliset verot)
± muut asetuksella säädetyt erät
Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS)
+ vakavaraisuuspääoma x 100 %
+ velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
- jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista
- 75 % sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten veloista
Muistiinpano
Lisää muistiinpano