Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Pääomitus

Sampo-konsernissa kannattavuutta, riskejä sekä riskejä vastaavia pääomavaateita arvioidaan sekä yhtiö- että konsernitasolla. Tavoitteet yksittäisten yhtiöiden pääoman määrälle ja pääomarakenteelle asetetaan näihin arviointeihin perustuen. Sampo-konsernin yhtiöiden tulosten välinen korrelaatio sekä pääomien siirrettävyys otetaan huomioon, kun pääomitusta arvioidaan konsernitasolla.

Jotta tavoitetaso tappiota kattavien erien määrälle (pääoman määrä) voitaisiin asettaa, on pääomituksen osalta määriteltävä kaksi komponenttia sekä yhtiö- että konsernitasolla:

  • Nykyisiin liiketoimintoihin tarvittava pääoman määrä oletettaessa liiketoiminnansujuvan tavanomaisesti: Tämä määrä perustuu sekä mitattavissa että ei-mitattavissa oleviin riskeihin. Riskejä mitattaessa ja vastaavia pääomatarpeita määriteltäessä otetaan huomioon kolme eri näkökulmaa – sisäinen näkökulma, viranomaisnäkökulma sekä luottoluokituslaitosten näkökulma.
  • Määritellyn pääomatarpeen lisäksi ylläpidettävä ylimääräinen puskuri: Puskuriin vaikuttavat odotetun tuloksen taso ja sen vaihtelu. Myös toimintaympäristön epävarmuus ja strategisen joustavuuden ylläpito voivat vaikuttaa ylimääräisen puskurin kokoon.

Jälkimmäinen näistä kahdesta pääomatavoitteen komponentista on ensimmäistä subjektiivisempi, vaikka myös ensimmäiseen sisältyy subjektiivisuutta ei-mitattavissa olevien riskien osalta.

Kolmas ratkaistava asia on pääomarakenne. Päätöksentekoon pääomarakenteesta vaikuttaa tältä osin lähinnä se, miten eri pääomakomponentit – osakepääoma, liikkeeseen lasketut oman pääoman luonteiset instrumentit ja tietyt rahastot – sisällytetään viranomaisten ja luottoluokituslaitosten kriteerien näkökulmasta osaksi pääomaa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano