Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sisäiset osingot

Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj sai tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordea Bank AB:lta vuonna 2014 osinkoina lähes 1,2 miljardia euroa. Vuonna 2014 vastaanotettiin seuraavat osingot:

  • 24.3.2014, Mandatum Life: 100 miljoonaa euroa;
  • 1.4.2014, Nordea Bank AB: 370 miljoonaa euroa;
  • 9.12.2014, If Vahinkovakuutus: 5,5 miljardia Ruotsin kruunua (noin 597 miljoonaa euroa).

Nordea Bank AB:n hallitus esitti 28.1.2015, että sen 19.3.2015 kokoontuva varsinainen yhtiökokous jakaisi osinkoa 0,62 euroa osakkeelta. Sammon nykyisellä osakeomistuksella osinko on 533 miljoonaa euroa. Ehdotettu osingonmaksupäivä on 30.3.2015. If Vahinkovakuutus maksaa osinkonsa yleensä kalenterivuoden lopulla.

Mandatum Lifen vakavaraisuuslaskelmissa on 31.12.2014 jo huomioitu suunniteltu 100 miljoonan euron osinko. Osinko maksetaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. If Vahinkovakuutus maksaa yleensä osingon emoyhtiölle loppuvuodesta.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano