Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo-konserni

Sampo-konserni raportoi vuodelta 2014 hyvän tuloksen. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde 87,7 prosenttia oli vuonna 2014 parempi kuin koskaan. Nordean tehostustoimet tuottivat tulosta ja yhtiö raportoi kaikkien aikojen parhaan tuloksen ennen veroja. Myös henkivakuutustoiminnassa operatiivinen tehokkuus parani edelleen. Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2014 oli 1 759 miljoonaa euroa (1 668). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 1 179 miljoonaan euroon (1 425) suurelta osin Ruotsin ja Norjan kruunun heikkenemisen seurauksena.

Osakekohtainen tulos oli 2,75 euroa (2,59). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 2,11 euroa (2,54). Konsernin oman pääoman tuotto aleni 10,9 prosenttiin (13,8) vuonna 2014 ennen kaikkea heikon valuuttakurssikehityksen takia. Osakekohtainen substanssi nousi vuoden 2014 lopulle tultaessa 22,63 euroon (22,15).

Hallitus ehdottaa 16.4.2015 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,95 euroa osakkeelta (1,65) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi. Maksettavan osingon kokonaismäärä on 1 092 miljoonaa euroa (924).

Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 931 miljoonaa euroa (929). Koko vuoden 2014 yhdistetty kulusuhde oli 87,7 prosenttia (88,1). Oman pääoman tuotto aleni 18,1 prosenttiin (24,4). Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 1,7 prosenttia. Osakkuusyhtiö Topdanmarkin osuus vuoden 2014 tuloksesta oli 53 miljoonaa euroa (52).

Sammon osuus Nordean vuoden 2014 nettotuloksesta oli 680 miljoonaa euroa (635). Nordean oman pääoman tuotto oli 11,5 prosenttia (11,0) ja ydinvakavaraisuussuhde vahvistui ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 15,7 prosenttiin (13,9). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin. Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2015 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,62 euroa osakkeelta (0,43). Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa 30.3.2015 Nordeasta osinkoa 533 miljoonaa euroa.

Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja vuodelta 2014 oli 163 miljoonaa euroa (153). Oman pääoman tuotto oli 11,4 prosenttia (18,3). Omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 4 prosenttia ja oli 1 105 miljoonaa euroa (1 063). Sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 961 miljoonaan euroon (909).

Sampo-konsernin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2014 yhteensä 19,2 miljardia euroa (17,9), josta korkosijoituksia oli 78 prosenttia (80), osakkeita 16 prosenttia (15) ja muita varoja 6 prosenttia (5). Pääosa kasvusta johtui Suomi-yhtiöstä Mandatumiin Lifeen 30.12.2014 siirretyn vakuutuskannan katteena olevasta omaisuudesta.

Sampo-konsernin oma pääoma 31.12.2014 oli 10 924 miljoonaa euroa (10 643). Pääomaa kasvatti 1 179 miljoonan euron suuruinen laaja tulos vuodelta 2014 ja niitä alensi 924 miljoonan euron suuruinen osinko. Muut muutokset olivat pieniä.

Sampo-konsernin omat varat ylittivät viranomaisten vähimmäisvaatimukset 4 282 miljoonalla eurolla (3 935) vuoden 2014 lopussa ja ryhmittymän vakavaraisuussuhde oli 187,4 prosenttia (184,4).

 
Avainluvut Sampo-konserni, 2014
Avainluvut
Sampo-konserni, 2014
Milj. € 2014 2013 Muutos-%
Tulos ennen veroja 1 759 1 668 6
Vahinkovakuutus 931 929 0
Osakkuusyhtiö (Nordea) 680 635 7
Henkivakuutus 163 153 7
Omistusyhteisö (pl. Nordea) -12 -45 -74
Tilikauden tulos 1 540 1 452 6
2014 2013 Muutos
Osakekohtainen tulos, euroa 2,75 2,59 0,16
Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos, euroa 2,11 2,54 -0,43
Osakekohtainen substanssi, euroa 22,63 22,15 0,48
Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) 6 739 6 832 -93
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 187,4 184,4 3,0
Oman pääoman tuotto, % 10,9 13,8 -2,9

Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2013 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit
1–12/2014 1–9/2014 1–6/2014 1–3/2014 1–12/2013
EUR 1 = SEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,1011 9,0420 8,9592 8,8598 8,6522
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,3930 9,1465 9,1762 8,9483 8,8591
DKK 1 = SEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2205 1,2118 1,2001 1,1865 1,1599
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2616 1,2289 1,2308 1,1986 1,1877
NOK 1 = SEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0893 1,0924 1,0823 1,0574 1,1094
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0388 1.1266 1,0920 1,0840 1,0593
Muistiinpano
Lisää muistiinpano