Sivu lisätty omaan raporttiin ()

If Vahinkovakuutus

If Vahinkovakuutus ylsi vuonna 2014 jälleen vahvaan vakuutustulokseen. Myös maksutulo kasvoi. Ifin yhdistetty kulusuhde vuodelle 2014 oli 87,7 prosenttia, mikä on yhtiön kaikkien aikojen paras kulusuhde. Tulos ennen veroja kasvoi 931 miljoonaan euroon.

If Vahinkovakuutus
Vuosikertomus 2014 (englanniksi)

Lataa

If Vahinkovakuutus
Ympäristöraportti 2014 (englanniksi)

Lataa

Alhaisista koroista on tullut vahinkovakuutusalan arkipäivää, mikä alentaa vakuutusyhtiöiden sijoitussalkkujen tuottoa. Siksi alalla on yleisesti alettu viime vuosina kiinnittää yhä enemmän huomiota riskien arviointiin ja riskien mukaiseen hinnoitteluun samalla, kun kilpailu jatkuu kovana kaikilla markkinoilla.

Riskiosaaminen pääosassa

Ifin painopistealueet säilyivät vuonna 2014 ennallaan: Yhtiö keskittyy edelleen riskiosaamiseen ja kustannustehokkuuteen. If keskittyi edelleen myös tuottamaan lisäarvoa asiakkaille pyrkimällä tarjoamaan aina parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Asiakastyytyväisyys on selvitysten mukaan parantunut entisestään ja Ifin korvauskäsittelyprosessista saama asiakaspalaute on niin ikään aiempaa myönteisempää.

Ifin maksutulon kasvu vuonna 2014 oli 1,7 prosenttia. Maksutuloa kasvatti hyvin sujunut uusien autojen myynti, tiiviinä jatkunut yhteistyö sopimuskumppaneiden kanssa sekä internetpohjaisen myynnin kasvu. If on jo vuosien ajan tehnyt merkittäviä investointeja digitaalisiin ympäristöihin. Vuoden aikana uusittiin useita sopimuksia ja solmittiin uusia kumppanuuksia.

Riskien arviointi ja ymmärtäminen sekä riskeihin perustuva oikeanlainen hinnoittelu ovat aina olleet oleellinen osa Ifin toimintaa.

Digitalisaation merkitys kasvaa edelleen, ja If pyrkii olemaan edelläkävijä digitaalisissa kanavissa kehittämällä entistä parempia sähköisiä rajapintoja ja yksinkertaistamalla verkkomyynnin prosesseja. Kuluneen vuoden aikana henkilöasiakkaiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan, ja korvaushakemuksista noin kolmannes jätetään nykyään sähköisesti.

Vuonna 2014 If jatkoi pohjoismaisen organisaationsa hyödyntämistä saavuttaakseen toiminnassaan ja IT-järjestelmistään lisää synergioita. Tehokkuuden odotetaan paranevan entisestään esimerkiksi pohjoismaisiin IT-alustoihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja korvauskäsittelyn automatisointiin tehtyjen investointien seurauksena. Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa otettiin kuluneena vuonna käyttöön yhtenäinen, kaikki neljä Pohjoismaata kattava IT-järjestelmä.

Solvenssi II:n odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 alussa. If on valmistautunut ja noudattaa jo Solvenssi II:n periaatteita. Finanssivalvonta on jo myöntänyt Ifille alustavan luvan käyttää Ifin sisäistä taloudellisen pääoman mallia vakavaraisuuspääomavaatimusten laskemiseen. Standard & Poor’s on vahvistanut Ifin A-luottoluokituksen eli vakaat näkymät ja Ifin vahvan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM).

Muistiinpano
Lisää muistiinpano

If Vahinkovakuutus
Vuosikertomus 2014 (englanniksi)

Lataa

If Vahinkovakuutus
Ympäristöraportti 2014 (englanniksi)

Lataa