Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Riskienhallinta­prosessin näkymät

Sampo-konsernin yhtiöt kehittävät riskienhallintaprosessejaan jatkuvasti. Tämä kehitystyö perustuu sekä sisäisiin tarpeisiin että viranomaisvaatimuksiin, joista merkittävin tekijä on viime vuosina ollut Solvenssi II-vaatimukset.

Solvenssi II:n säädökset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2016. Komissio julkaisi luonnokset delegoiduista asetuksista 10. lokakuuta 2014. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet säädökset ja ne on julkaistu tammikuussa 2015. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on julkaissut tämän vuoden aikana sarjan konsultaatioita, jotka sisältävät täydentäviä sääntöjä ja ohjeistuksia, ja nämä viimeistelevät Solvenssi II:n teknisen täytäntöönpanon. Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2014 alkoi valmisteluvaihe, joka kestää siihen asti kunnes Solvenssi II:n täytäntöönpano on kokonaan valmis.

If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life osallistuivat EIOPA:n stressitesteihin kesäkuussa 2014 ja toimittivat ensimmäiset konsernia koskevat ORSA -valvontaraporttinsa (FLAOR, Forward Looking Assestment of Own Risks, valmisteluvaiheen aikana) hallituksille ja viranomaisille joulukuussa 2014. If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life valmistelevat myös Solvenssi II:n Pilari 3 raportteja, jotka toimitetaan valvojille ensimmäisen kerran valmisteluvaiheen aikana kesäkuussa 2015.

Molemmat yhtiöt ovat jatkaneet sisäistä työtään varmistaakseen vaatimusten noudattamisen ja täyttääkseen valmisteluvaiheen mukaiset vaatimukset sekä odotettavissa olevat Solvenssi II:n täytäntöönpanon yhteydessä voimaantulevat vaatimukset. Tämä työ tulee jatkumaan myös vuonna 2015. If Vahinkovakuutus on jatkanut työtä hakeakseen lupaa osittaisen sisäisen mallin käytölle. If Vahinkovakuutuksen tarkoituksena on saada osittainen sisäinen malli hyväksytyksi, kun Solvenssi II astuu voimaan. Kaikilta osin virallisen hakemusprosessin arvioidaan alkavan vuoden 2015 keskivaiheilla. Mandatum Life tulee käyttämään sääntelyn mukaista standardimallia, sisältäen siirtymäkauden toimenpiteet Solvenssi II:n mukaiseen vakavaraisuuden laskentaan, vaikka sillä on myös oma sisäinen lähestymistapa riskien ja pääomituksen arviointiin.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano