Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo-konsernin ohjausperiaatteet ja riskienhallinta­prosessi

Sampo-konsernin yhtiörakenne on suoraviivainen ja yksinkertainen. Sampo-konsernin yksinkertainen ja läpinäkyvä yhtiörakenne, vähäiset konsernin sisäiset transaktiot (esimerkiksi suorat tai epäsuorat saatavat ryhmittymän eri yhtiöiden välillä lukuun ottamatta normaaleja liiketoimintatransaktioita Nordean kanssa) sekä tarkkaan harkittu tytäryhtiöiden pääomitus ehkäisevät tehokkaasti monimutkaisesta rakenteesta johtuvia riskejä. Lisäksi ne suojaavat konserniyhtiöitä tartuntariskiltä. Lisätietoja Sammon konsernirakenteesta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/rakenne.

Tytäryhtiöt eivät yleensä sijoita Sampo Oyj:n velkainstrumentteihin, mutta Sampo Oyj emoyhtiönä sijoittaa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeeseen laskemiin pääomainstrumentteihin. Yleistä kieltoa konsernin sisäisiin sijoitustransaktioihin liittyen ei kuitenkaan ole nähty tarpeelliseksi. Tästä johtuen tytäryhtiöt voivat sijoittaa emoyhtiön velkainstrumentteihin ja myydä sijoituksia toisilleen markkinahinnoin, kun se on liiketaloudellisesti perusteltavissa. Nämä mahdollisuudet ovat käytössä tiettyyn rajaan asti myös mahdollisissa markkinoiden stressitilanteissa. Tämän ohella Mandatum Lifen taseessa voi olla sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä Sampo Oyj:n velkainstrumentteja.

Sampo-konsernin liiketoimintojen organisoinnin perusperiaatteita ovat selkeät vastuut sekä yksinkertaiset ja matalat toiminnalliset rakenteet. Vastuita ja toiminnallisia rakenteita kuvataan seuraavissa kappaleissa pohjautuen seuraavaan havainnollistavaan kuvaan.

Sampo-konsernin ohjausrakenne

Muistiinpano
Lisää muistiinpano