Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n tuloslaskelma

Sampo Oyj:n tuloslaskelma
Milj. e Liite 2014 2013
Liiketoiminnan muut tuotot 1 15 15
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -17 -20
Henkilösivukulut
Eläkekulut -2 -3
Muut henkilösivukulut -0 -1
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -0 -0
Liiketoiminnan muut kulut 2 -13 -12
Liikevoitto -18 -20
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 697 585
Tuotot muista osuuksista 372 294
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 17 15
Muilta 5 1
Muut tuotot ja kulut sijoituksista 1 -10
Muut korkotuotot 41 45
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0
Muille kuin saman konsernin yrityksille -87 -97
Valuuttatulos 22 20
Voitto ennen veroja 1 050 832
Tuloverot
Aikaisempien tilikausien verot -0 -0
Laskennalliset verot 0 -3
Tilikauden voitto 1 050 829
Muistiinpano
Lisää muistiinpano