Sivu lisätty omaan raporttiin ()

41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 11. helmikuuta 2015 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 16. huhtikuuta 2015 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2014 jaettavan osingon määräksi 1,95 euroa osakkeelta (yht. 1 092 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2015 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano