Sivu lisätty omaan raporttiin ()

23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2014 2013
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -174 -153
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 212 362
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -140 -129
Rahavirtasuojaukset
Tilikauden voitot/tappiot - -0
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -168 -70
Verot -15 -22
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -285 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -101 -21
Verot 26 7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -76 -14
Muistiinpano
Lisää muistiinpano