Sivu lisätty omaan raporttiin ()

22 Verot
Milj. e 2014 2013
Tulos ennen veroja 1 759 1 668
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -352 -409
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -16 19
Verovapaat tulot 3 5
Vähennyskelvottomat kulut -3 -3
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 149 159
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -1 -9
Verokannan muutokset 1 22
Verot aikaisemmilta tilikausilta -1 -1
Konsernin verot yhteensä -220 -216
Muistiinpano
Lisää muistiinpano