Sivu lisätty omaan raporttiin ()

4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutusmaksuvastuun muutos -3 -46
Jälleenvakuuttajien osuus -3 -10
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -55
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 17 19
Sijoitussidonnaiset sopimukset -292 -232
Yhteensä -275 -213
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 144 102
Sijoitussidonnaiset sopimukset -177 -183
Yhteensä -34 -80
Jälleenvakuutussopimukset 2 -3
Vakuutussopimukset yhteensä -306 -296
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon -4 2
Sijoitussidonnaiset sopimukset -188 -353
Sijoitussopimukset yhteensä -192 -352
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä -499 -648
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 6
Konserni yhteensä -489 -697
Muistiinpano
Lisää muistiinpano