Sivu lisätty omaan raporttiin ()

28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 3 599 3 095
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 1 714 1 522
Yhteensä 5 312 4 617
Segmenttien väliset eliminoinnit -23 -7
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 5 289 4 610
Muistiinpano
Lisää muistiinpano