Sivu lisätty omaan raporttiin ()

10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät korkotuotot ja -kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat sekä Käteiset varat.
2014
Milj. e Kp-arvo Korkotuot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 79 -2 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 1 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 340 23 38 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 537 345 317 -62 135
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 004 366 356 -62 135
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 120 - -
Muut rahoitusvelat 2 302 -53 24
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 423 -53 24
2013
Milj. e Kp-arvo Korkotuot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 78 1 37 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 50 1 7 - 0
Lainat ja muut saamiset 1 051 23 -11 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 430 427 187 -38 125
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 609 453 221 -38 125
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 53 - -
Muut rahoitusvelat 2 140 -73 16
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 193 -73 16
Muistiinpano
Lisää muistiinpano