Sivu lisätty omaan raporttiin ()

5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -374 -390
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -18 -22
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -47 -51
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) -24 -22
Muut henkilösivukulut -75 -79
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -537 -564
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -33 -33
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -5
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -5 -5
Muut henkilösivukulut -4 -3
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -46 -46
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -9 -12
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 -3
Muut henkilösivukulut -0 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -20 -23
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä -603 -634
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano