Sivu lisätty omaan raporttiin ()

30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014
Varaukset 1.1.2014 58
Valuuttakurssierot -3
Varausten lisäykset 21
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -11
Käyttämättömien varausten peruutukset -2
Varaukset 31.12.2014 63
Varaukset enintään 1 vuosi 27
Varaukset yli 1 vuosi 36
Yhteensä 63
22 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 37 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano