Sivu lisätty omaan raporttiin ()

27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2014 2013
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 065 43 2 022 2 107 55 2 053
Ostetut vakuutusomistukset - - 0 38 - -
Valuuttakurssierot -69 1 -68 -127 -2 -125
Vastuuvelan muutos 3 -3 -0 46 -10 55
31.12. 1 999 41 1 958 2 065 43 2 022
2014 2013
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 435 377 7 058 7 747 522 7 225
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 45 - 45 61 0 61
Valuuttakurssierot -245 -2 -243 -314 -20 -294
Vastuuvelan muutos -50 -178 128 -59 -126 66
31.12. 7 185 197 6 988 7 435 377 7 058
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2014 2013
Vakuutusmaksuvastuu 1 999 2 065
Korvausvastuu 7 185 7 435
Tunnetut vahingot 1 609 1 770
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 298 3 538
Korvausten hoitokulut 269 271
Eläkemuotoiset korvaukset 2 009 1 856
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 183 9 500
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 41 43
Korvausvastuu 197 376
Tunnetut vahingot 98 270
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 98 107
Yhteensä 237 420
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
 
Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 9 825 2 517 2 522 2 588 2 715 2 718 2 829 2 914 2 953 2 851 2 835
1 vuoden kuluttua 9 792 2 465 2 504 2 584 2 672 2 669 2 869 3 028 2 940 2 879
2 vuoden kuluttua 9 809 2 412 2 476 2 549 2 615 2 641 2 815 3 024 2 956
3 vuoden kuluttua 9 823 2 385 2 475 2 518 2 588 2 601 2 814 3 012
4 vuoden kuluttua 9 789 2 352 2 435 2 472 2 565 2 582 2 807
5 vuoden kuluttua 9 833 2 319 2 388 2 448 2 551 2 559
6 vuoden kuluttua 9 896 2 267 2 358 2 438 2 531
7 vuoden kuluttua 9 902 2 244 2 348 2 425
8 vuoden kuluttua 9 852 2 227 2 337
9 vuoden kuluttua 9 874 2 210
10 vuoden kuluttua 9 912
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 9 912 2 210 2 337 2 425 2 531 2 559 2 807 3 012 2 956 2 879 2 835 36 463
Kokonaan maksetut 7 349 2 013 2 110 2 169 2 271 2 261 2 470 2 590 2 475 2 268 1 572 29 548
Taseeseen sisältyvä velka 2 563 197 227 256 261 298 337 422 482 611 1 263 6 916
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 390 73 80 77 70 59 75 65 62 47 10 2 009
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 185
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 9 070 2 375 2 418 2 490 2 598 2 604 2 691 2 756 2 756 2 801 2 795
1 vuoden kuluttua 9 022 2 318 2 390 2 480 2 567 2 572 2 738 2 829 2 741 2 829
2 vuoden kuluttua 9 025 2 264 2 363 2 453 2 513 2 542 2 696 2 816 2 758
3 vuoden kuluttua 9 032 2 244 2 367 2 422 2 487 2 515 2 689 2 810
4 vuoden kuluttua 8 999 2 213 2 330 2 379 2 468 2 498 2 686
5 vuoden kuluttua 8 998 2 181 2 289 2 355 2 455 2 474
6 vuoden kuluttua 9 076 2 141 2 261 2 348 2 437
7 vuoden kuluttua 9 086 2 120 2 252 2 335
8 vuoden kuluttua 9 049 2 104 2 243
9 vuoden kuluttua 9 074 2 087
10 vuoden kuluttua 9 121
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 9 121 2 087 2 243 2 335 2 437 2 474 2 686 2 810 2 758 2 829 2 795 34 575
Kokonaan maksetut 6 617 1 897 2 022 2 083 2 180 2 184 2 361 2 409 2 304 2 241 1 559 27 856
Taseeseen sisältyvä velka 2 504 191 221 252 257 290 325 402 454 588 1 236 6 719
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 390 73 80 77 70 59 75 65 62 47 10 2 009
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 6 988
 
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2014 3 924 4 3 928
Maksut 148 1 149
Korvaukset -397 -0 -397
Kuormitustulo -36 - -36
Laskuperustekorko 131 - 131
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 1 337 - 1 337
Muut -48 -0 -48
31.12.2014 5 061 4 5 065
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2014, netto 5 058 4 5 062
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2013 4 065 6 4 071
Maksut 159 0 159
Korvaukset -396 -1 -396
Kuormitustulo -37 -0 -37
Laskuperustekorko 139 0 139
Asiakashyvitykset 3 0 3
Muut -11 -1 -12
31.12.2013 3 924 4 3 927
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2013, netto 3 921 4 3 925
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2014 3 095 1 522 4 617
Maksut 513 448 961
Korvaukset -191 -294 -485
Kuormitustulo -39 -21 -60
Muut 220 59 279
31.12.2014 3 599 1 714 5 312
1.1.2013 2 665 1 168 3 833
Maksut 469 440 909
Korvaukset -173 -172 -345
Kuormitustulo -36 -18 -54
Muut 169 104 274
31.12.2013 3 095 1 522 4 617
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 2 625 1 969
Korvausvastuu 2 434 1 948
Velka muista vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksuvastuu - 0
Korvausvastuu - 1
Yhteensä 5 059 3 918
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 1 4
Korvausvastuu 0 2
Yhteensä 2 5
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 626 1 973
Korvausvastuu 2 434 1 951
Yhteensä 5 061 3 924
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 4 4
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 631 1 976
Korvausvastuu 2 434 1 951
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 5 065 3 927
Jälleenvakuuttajien osuus
Korvausvastuu -3 -3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 14 248 13 427
Muistiinpano
Lisää muistiinpano