Sivu lisätty omaan raporttiin ()

9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2014 2013
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 540 1 452
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,75 2,59
Muistiinpano
Lisää muistiinpano