Sivu lisätty omaan raporttiin ()

24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2014 2013
Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -174 - -174 -153 - -153
Myytävissä olevat rahoitusvarat 72 -15 57 233 -22 211
Rahavirtasuojaukset - - - -0 0 -0
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -168 - -168 -70 - -70
Yhteensä -270 -15 -285 79 -22 -13
Muistiinpano
Lisää muistiinpano