Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
21 Osakeomistukset 31.12.2014
Yhtiön nimi Omistus-
osuus-% *)
Osakkeiden kirjanpito-
arvo milj. e
Saman konsernin yritykset
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi 100,00 1 886
Henkivakuutustoiminta
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi 100,00 484
Muu toiminta
Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi 100,00 1
Muistiinpano
Lisää muistiinpano