Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2014 2013
Hankintameno tilikauden alussa 321 225
Lisäykset 34 101
Vähennykset -30 -5
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 325 321
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
6 Muut osakkeet ja osuudet
2014 Arvonmuutokset 2013 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 85 1 4 28 4 -4
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma
Milj. e 2014 2013
Hankintameno tilikauden alussa 0 4
Vähennykset 0 -4
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 0
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus 0 0
7 Sijoitusten muut saamiset
2014 Arvonmuutokset 2013 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Markkinaraha 0 0 0 350 0 -0
Joukkovelkakirjalainat 35 1 -3 39 0 4
Yhteensä 35 1 -2 388 0 4
8 Muut saamiset
Milj. e 2014 2013
Kauppahintasaamiset 9 7
Johdannaiset 6 6
Muut 4 4
Yhteensä 19 17
9 Siirtosaamiset
Milj. e 2014 2013
Siirtyvät korot 37 36
Johdannaiset 28 35
Yhteensä 65 71
Muistiinpano
Lisää muistiinpano