Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2014 2013
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 15 15
Yhteensä 15 15
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2014 2013
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta -0 -0
Muut kulut -11 -10
Yhteensä -13 -12
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2014 2013
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2
Muut palkkiot -0,0 -0,0
Yhteensä -0,2 -0,2
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2014 2013
Saadut osingot yhteensä 1 068 878
Korkotuotot yhteensä 63 61
Korkokulut yhteensä -87 -97
Myyntivoitot yhteensä 4 6
Myyntitappiot yhteensä -1 -0
Valuuttatulos 22 20
Muut -2 -16
Yhteensä 1 067 852
Muistiinpano
Lisää muistiinpano