Sivu lisätty omaan raporttiin ()

1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 550 4 674
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 84 94
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 634 4 768
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -170 -208
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 464 4 560
Vakuutusmaksuvastuun muutos -3 -46
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -3 -10
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -55
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 457 4 505
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 658 624
Jälleenvakuutussopimukset 4 4
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 661 628
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 656 623
Sijoitussopimukset 449 440
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) 1 105 1 063
Segmenttien väliset eliminoinnit -24 -6
Konserni yhteensä 5 544 5 618
¹) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 143 153
Vakuutusmaksutulo unit-linked vakuutussopimuksista 513 469
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 1
Yhteensä 658 624
Jälleenvakuutussopimukset 4 4
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 1 0
Maksutulo unit-linked sopimuksista 448 440
Yhteensä 449 440
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 110 1 068
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 105 1 063
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 282 291
Kertamaksut, vakuutussopimukset 375 333
Kertamaksut, sijoitussopimukset 449 440
Yhteensä 1 106 1 064
Muistiinpano
Lisää muistiinpano