Sivu lisätty omaan raporttiin ()

14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2014
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 065 8 325 21,25
Topdanmark A/S Tanska 371 846 30,41
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 2 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 39,57
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2013
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 6 906 8 413 21,25
Topdanmark A/S Tanska 363 603 27,98
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,50
Consulting AB Lennemark & Andersson Ruotsi 1 22,00
Urzus Group AS Norja 2 28,60
Svithun Assuranse AS (Norway) Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS (Norway) Norja 4 39,60
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2014 2013
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 6 906 375 7 282 6 687 362 7 049
Osuus kauden tuloksesta 680 54 735 635 51 686
Lisäykset - - 0 - 3 3
Vähennykset -370 -0 -370 -293 -0 -293
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa -151 -47 -198 -123 -4 -128
Muuntoerot - -1 -1 - -36 -36
Osuudet 31.12. 7 065 382 7 447 6 906 375 7 282
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 101 milj. e (1 102), josta Nordean osuus 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2014 2013
Varat 669 342 630 434
Velat 639 505 601 225
Liikevaihto 10 224 9 891
Muut laajan tuloksen erät -1 042 -499
Laaja tulos 2 290 2 617
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 370 293
Sammon osuus Nordean tuloksesta
Milj. e 2014 2013
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 708 662
Poisto asiakassuhteista -35 -35
Laskennallisen veron muutos 8 8
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 680 635
Muistiinpano
Lisää muistiinpano