Sivu lisätty omaan raporttiin ()

18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2014
RAHOITUSVARAT 2014
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 2 - 3 -3 - 16 1
Saamistodistukset 19 -1 - 18 -1 -10 24 0
Rahastot 64 0 - 30 -20 -18 57 1
97 1 - 51 -24 -28 96 2
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 243 11 1 30 -23 -33 228 -1
Saamistodistukset 39 2 2 10 -6 30 78 2
Rahastot 720 29 46 215 -262 - 748 62
1 002 42 49 255 -291 -3 1 054 64
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 099 43 49 306 -316 -31 1 150 66
2014
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 43 56 99
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 10 56 66
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2013
RAHOITUSVARAT 2013
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 -1 - 5 -4 - 14 -1
Saamistodistukset 17 1 - 2 -1 - 19 1
Rahastot 50 4 - 24 -13 - 64 3
81 4 - 31 -19 - 97 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 69 -1 3 176 -4 - 243 -3
Saamistodistukset 73 29 -21 6 -47 - 39 -1
Rahastot 894 -24 46 139 -335 - 720 19
1 036 4 27 320 -385 - 1 002 14
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 117 8 27 351 -404 - 1 099 18
2013
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 8 32 40
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -14 32 18
Muistiinpano
Lisää muistiinpano