Sivu lisätty omaan raporttiin ()

25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Korot 66 102
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 103 1 119
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 34 45
Kauppahintasaamiset 2 3
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 138 159
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 117 69
Muut 73 62
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 533 1 559
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 122 milj. euroa (71).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2014 2013
1.1. 159 172
Nettomuutos tilikauden aikana -14 -3
Valuuttakurssierot -7 -10
31.12. 138 159
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Korot 30 36
Saamiset vakuutuksenottajilta 3 3
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 1 1
Kauppahintasaamiset 68 8
Johdannaiskaupan vakuudet 72 6
Muut 33 27
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 208 81
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Korot 37 36
Kauppahintasaamiset 9 -
Muut 4 11
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 50 47
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -10
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 1 781 1 676
Muistiinpano
Lisää muistiinpano