Sivu lisätty omaan raporttiin ()

6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Tietohallintokulut -101 -100
Muut henkilöstökulut -15 -16
Markkinointikulut -42 -44
Poistot -15 -11
Vuokrat -48 -53
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -14 3
Ensivakuutuksen palkkiot -171 -180
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 14 18
Muut -111 -108
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -502 -493
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Tietohallintokulut -14 -12
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -3 -3
Poistot -2 -3
Vuokrat -3 -3
Ensivakuutuksen palkkiot -10 -10
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -2 0
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 2 2
Muut -25 -23
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -60 -54
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Tietohallintokulut -1 -0
Markkinointikulut -1 -2
Vuokrat -1 -1
Muut -9 -8
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -12 -11
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 16
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä -558 -543
Muistiinpano
Lisää muistiinpano