Sivu lisätty omaan raporttiin ()

7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2014 2013
Vakuutusmaksutuotot 4 457 4 505
Korvauskulut -3 162 -3 215
Liikekulut -745 -755
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 0 2
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 37 65
Vakuutustekninen kate 588 601
Sijoitustoiminnan nettotuotto 378 405
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -82 -120
Muut tuotot ja kulut 47 43
Liikevoitto 931 929
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2014 2013
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -260 -269
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -499 -525
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -246 -245
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -27 -26
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -14 -15
Yhteensä -1 046 -1 081
Muistiinpano
Lisää muistiinpano