Sivu lisätty omaan raporttiin ()

8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-
ajoneuvot, muut luokat
Meri, lento ja tavaran-
kuljetus
Palo- ja muu omaisuus-vahinko Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 774 657 1 309 130 1 317 212 2
2013 772 689 1 334 148 1 367 216 3
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 769 664 1 288 130 1 330 211 3
2013 757 695 1 308 147 1 359 211 2
Korvauskulut, brutto 1)
2014 -554 -523 -885 -86 -881 -84 -0
2013 -560 -508 -918 -93 -966 -105 -1
Liikekulut, brutto 2)
2014 -133 -140 -192 -22 -213 -34 -0
2013 -135 -144 -195 -26 -207 -31 -0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2014 -13 2 -2 -9 -83 -31 0
2013 -2 -2 -2 -10 -81 -32 0
Vakuutustekninen tulos
2014 69 3 209 14 152 62 2
2013 60 41 193 18 105 42 1
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-
vakuutus
Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 41 112 4 555 84 -5 4 634
2013 40 112 4 680 94 -6 4 768
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 41 111 4 547 89 -5 4 631
2013 39 113 4 631 97 -6 4 723
Korvauskulut, brutto 1)
2014 -29 -72 -3 115 -71 6 -3 180
2013 -26 -48 -3 226 -56 6 -3 276
Liikekulut, brutto 2)
2014 -7 -16 -756 -15 13 -758
2013 -7 -14 -760 -24 11 -773
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2014 0 -8 -144 -4 5 -143
2013 -0 -14 -144 -2 6 -140
Vakuutustekninen tulos
2014 6 15 533 -1 19 551
2013 6 37 501 16 17 534
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 260 milj. euroa (269).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 27 milj. euroa (28) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 27 milj. euroa (26).
Muistiinpano
Lisää muistiinpano